piątek, 19 kwietnia 2013

Na blogu Lunch Break można przeczytać utwory napisane specjalnie na "Poem in Your Pocket Day", między innymi moje haiku.

higher and higher
mountain stream and I
weaker and weaker

coraz wyżej
górski strumień i ja
coraz słabsi