niedziela, 8 listopada 2015

Piszemy renku
Część 1 - Junicho

Renku ma wiele odmian. Podziału dokonujemy ze względu na ilość strof, tematykę a także sekwencję w jakiej występują w strofach pory roku. Dzisiaj omówię junicho, bo będziemy je pisać w najbliższej przyszłości. Składa się ono z 12 strof. To krótki ale bardzo dynamiczny utwór.
Pory roku to nieodłączna część renku, każda ma swoje odpowiednie miejsce, a tradycyjnie hokku zawiera w sobie kigo obecnie królującej. Tylko w hokku występuje kireji, tradycyjnie powinno być zaznaczone, pozostałe zwrotki nie mają cięcia. Strofy łączą się ze sobą jak łańcuch pierwsza z drugą, druga z trzecią, ale już nie z pierwszą. Powiązania powinny być luźne i jak najbardziej zaskakujące. Unikajmy powtarzania użytych już tematów. Strofa długa + krótka powinny tworzyć całość, podobną do tanka. My użyjemy schematu zimowego junicho, gdyż zima za pasem, a nie wiadomo kiedy dokładnie zaczniemy pisać (mam nadzieję, że wkrótce).
Pisząc pamiętajmy, że nie cofamy się wstecz czyli strofa o pierwiosnkach powinna znajdować się przed strofą o kwitnących drzewach, a nie odwrotnie. Tak samo ze strofami miłosnymi wczesna miłość potem dojrzała. Nie unikamy strof erotycznych.
W renku obowiązkowo powinna znaleźć się strofa z kwiatami i księżycem, tak samo kilka strof miłosnych. Strofy miłosne zawsze występują w grupie, a księżyc i kwiaty mają swoje stałe miejsce w zależności od typu renku.
Tradycyjnie wyróżniamy w renku trzy części jo-ha-kyu. Jo - czyli swoiste powitanie. Hokku powinno określać cel w jakim zbierają się poeci, jest to strofa formalna w tonie. Wakiku jest wzmocnieniem hokku, daisan wyraźnie powinien odcinać się od hokku, jest to strofa bez określonej pory roku, więc mamy dużą dowolność. W junicho do części jo zaliczamy pierwsze 3 strofy. Część ha jest już mniej formalna, po powitaniu zaczyna się zabawa, poeci rozmawiają ze sobą, poruszane są różne tematy. Jest to część dynamiczna, łączenia są zaskakujące, mogą być zabawne, ale nie muszą. Ostatnia część kyu to wyciszenie, spotkanie poetów dobiega końca, są już zmęczeni dysputami, to spokojniejsza część zwieńczona strofą ageku która jest swoistym podsumowaniem utworu, powinna też w jakiś sposób współgrać z hokku.
Tradycyjnie junicho było pisane na jednej stronie.

Poniżej schemat junicho dla zimowego hokku wg Darlingtona.

#1 hokku - zima + księżyc
#2 wakiku - bez kigo/zima (do wyboru)
#3 daisan - bez sezonu
#4 - bez kogo + miłość
#5 - bez kigo + miłość
#6 - jesień/wiosna (do wyboru)
#7 - jesień/wiosna (do wyboru - w zależność co wybrane w strofie #6)
#8 - bez kigo
#9 - lato + kwiat
#10 - bez kigo
#11 - wiosna/jesień (w zależności od wyboru w #6)
#12 - wiosna/jesień

Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do pisania :)

niedziela, 30 sierpnia 2015

night rain
another sound
of my insomnia

European Quartery Kukai (3 miejsce).
with each anniversary
the other side of bed
getting colder

Prune Juice, July 2015
solstice
the quietness of
snow covered beehive

W lipcowym Shiki Kukai haiku uzyskało 4 punkty w kategorii Free Section.
fog... 
the world ends 
in the garden
 
World Haiku Review, June 2015 

wtorek, 23 czerwca 2015

country road
under the horse's hooves
wild apples

wiejska droga
pod końskimi kopytami
dzikie jabłka

------------------------------------------------------------------------

The Chill

Winter came fast. On a quiet, early morning I clear the snow out of the driveway. I am not expecting any guests and I am not leaving home today. If my wife were here she would make me do it anyway.

Last night was extremely cold and it brought a lot of snow. It was quiet as if silence itself was falling out of the sky with the snowflakes.

Even in fur gloves my fingers are freezing. Each shovelful is heavier than the last one. I feel the weight of age on my back. I think I have become more hunched since last year. There’s no one to tell me, ‘Don’t slouch!’

prick of a thorn—
her roses are buried
deep in the snow


------------------------------------------------------------------------ 


na rozstaju
to w jedną to w drugą stronę
przydrożne dzwonki


------------------------------------------------------------------------ 


warm breeze
my neighbour's lace panties
waving at me

ciepła bryza
koronkowe majtki sąsiadki
machają do mnie


------------------------------------------------------------------------ 

cemetery gate
crossing I leave behind
the world in bloom
enter a cold silence
of still cypress trees

cmentarna brama
przekraczając ją pozostawiam
kwitnący świat
wchodzę w chłodną ciszę
nieruchomych cyprysówWszystkie utwory pojawiły się w majowym wydaniu cattails.
 

niedziela, 31 maja 2015

W majowym Shiki Kukai moje haiku w sekcji z kigo bez punktów, w sekcji free format 8 punktów.

rainy season
a leaky rubber boot
squelching again
 
returning home
a falling star
crossing the way
 

czwartek, 7 maja 2015

Concrete haiku w Under the Basho.
poniedziałek, 4 maja 2015

W Shiki Kukai moje haiku otrzymały 3 i 10 punktów.
 
blossoming love
her smell hovers between
dreams and reality
 
 
another dream
about getting up
I roll over
 
 

czwartek, 30 kwietnia 2015

childrens' quarrel
popping between words
pink bubblegums

Haiku otrzymało 8 punktów (3 miejsce) w specjalnej edycji Caribbean Kigo Kukai.

The 129th WHA Haiga Contest (04/2015)

wspomnienia z dzieciństwa
koniec drogi
zmienia się w mgłę

środa, 25 marca 2015

cemetery gate
the smell of wild flowers
from the other side

cmentarna brama
zapach polnych kwiatów
z drugiej strony

Haiku ukazało się w Asahi.

poniedziałek, 2 marca 2015


red haired dancer
tangled in her curls 
the sunset light

dla M, która przypomniała mi, że słońce jest zawsze za darmo
 

Haiku otrzymało 8 punktów w Caribbean Kigo Kukai.
Comment: optical illusion haiku; we also feel an energetic Irish dancer.
W lutowym Shiki Kukai moje haiku otrzymały kolejno 9 i 2 punkty:

dry fennel flower
so still against
dark winter sky
 
 **This encapsulates very well the austere signs of winter


pacing the night alone
a black cat
of my dead neighbour

środa, 18 lutego 2015

dark sky
and rotten flowers 
around the smiling Buddha
I wonder what he saw before
he turned to stone